Oh La Laa Coctelería – Tapas – Vermutería

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, vull confirmar-li que aquests seran tractats segons art. 5 de manera lícita, lleial i transparent.Per la present us informem que:   DRET D’INFORMACIÓ RESPONSABLE:  (OHLALAA) EUGENIO PARERA OLIVE , 46972349R , C/ Esplanada del Port, 17 17300,BLANES,  666779418, welcome@oh-lalaa.com  

–FINALITAT: Gestionar base de dades de clients amb la  finalitat d’enviar novetats , productes , promocions, noticies sobre la nostra empresa , d’acord amb les seves àrees d’interès, i dins el nostre objecte social. Gestionar grups per correu electrònic o whatsApps.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual, interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

CESSIÓ DE DADES: No es cediran les dades amb altres finalitats, excepte per imperatiu legal.

DURADA: El legalment prescrit en les diferents normatives sinó durant cinc anys des de l’últim contacte.

NFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( «segona capa»), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret al bloqueig i portabilitat. pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: welcome@oh-lalaa.com  ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se a el responsable del Tractament de la nostra empresa.

INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent en de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la Reglament UE del Parlament i el Consell 679/2016 i LSSI 34 / 2002.Para això cal: (Descriure direcció, Telf.)    En cas que cregui que no han estat ateses les seves peticions, es pot adreçar a l’autoritat de control Agència Espanyola de Protecció www.aepd.es Mitjançant el present escrit, el que subscriu manifesta que el que s’ha autoritzat no li ataca a la seva fama, prestigi i no atempta contra la seva dignitat i honor, per tant, no hi ha intromissió il·legítima en l’àmbit del seu dret de la intimitat i renuncia  expressament a qualsevol tipus de rescabalament, indemnització o un altre tipus de mecanisme reparador dels drets morals.

Abrimos cada día

11:00h  a 0:0h

Cocina abierta cada día de lunes a domingo de 10:00h a 23:00h.

Llamar

666 77 94 18

También respondemos por WhatsApp, Facebook e Instagram. 

Información útil

Pago con tarjeta

Abrir chat
Tómate un momento en OhLaLaa y disfruta.
🍸 Hola, ¿en qué podemos ayudarte? 😊